Succesvolle USP’s in één applicatie

Een applicatie die voor je werkt! Een applicatie die het handwerk volledig elimineert.

✅ Maatwerk ontwikkeling beperkt door gebruik JDI framework (Backoffice).
✅ 200% tijdwinst door handwerk te elimineren.
✅ Directe aansturing van productieproces door opdrachtgevers
✅ Correcties worden automatisch op basis van business rules uitgevoerd.
✅ Omschrijving XML bestand kan toegevoegd worden
✅ Online beschikbaar, niet afhankelijk van apparaat of besturingssysteem
✅ Toekomstbestendig en volledig uitbreidbaar
✅ Gebruiker kan handmatig start-/eindpunten en notches toevoegen/wijzigen

   Marktleiding!

   Signnovation is één van de grootste wereldwijde leveranciers van gevel- en lichtreclame. Voor de gevelbelettering gebruiken zij onder andere doosletters. Een gedeelte van het proces om deze doosletters te maken, wordt uitgevoerd door een buigmachine. Deze buigmachine haalt zijn instructies uit een XML-bestand: een bestand met alleen maar data. De tekeningen voor deze doosletters worden echter altijd aangeleverd via een DXF-bestand: een tekenbestand zonder aanvullende productie data. De tekenbestanden worden door de medewerkers bij Signnovation handmatig omgezet naar een bruikbaar XML-bestand. Signnovation had de wens om dit proces efficiënter in te richten door het handmatige proces in zijn geheel te automatiseren. Haar opdracht aan JDI was dan ook: ontwikkel een applicatie voor het volledig geautomatiseerd genereren van een XML voor het aansturen van onze CNC buigmachine. Om hiermee handwerk te elimineren en de buigmachine maximaal te laten presteren.

   De mooiste uitdagingen uitgelicht

   Rekenmethode geïntegreerd voor berekenen rondingen
   De rondingen van een gevelletter worden bepaald aan de hand van meetpunten (splines). Hoe meer punten hoe ronder de vorm is. Om te weten waar deze punten moeten komen te staan voor een juiste ronding, is er eerst onderzoek gedaan naar een passende rekenwijze. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op het Casteljau’s Algorithm. Middels deze rekenmethode werken we op basis van een set van 4 punten, ook wel Cubic Bézier curve genoemd. Dit maakt het mogelijk om alle soorten rondingen te maken.

   Volledig geautomatiseerde inkepingen (notches)
   Om het mogelijk te maken dat de buigmachine een bocht kan buigen is het noodzakelijk dat er inkepingen in het materiaal gemaakt worden. Doe je dit niet, dan zou het materiaal kunnen breken. De locatie van deze inkepingen, ook wel notches genoemd, dienen exact berekend te worden. Om dit goed in te richten wordt er een start en een eindpunt bepaald, waarbij de maximale afstand tussen twee inkepingen één meter is. Dit gehele proces is volledig geautomatiseerd, waarbij er suggesties worden voorgesteld aan de gebruiker indien dit mogelijk is.

   Vertaling bestaand XML-bestand
   Vanuit Signnovation is een bestaand XML-bestand aangeleverd, welke als voorbeeld diende. Stapsgewijs is de logica van dit bestand achterhaald en zijn alle begrippen vertaald. Vervolgens is met al deze gegevens een boomstructuur opgezet met instructies voor de machine. Deze instructies zijn daarna omgezet naar bruikbare code. In de backlog wordt de prioriteit van de te nemen actie bepaald. Dit is belangrijk omdat het materiaal in één richting door de machine begeleidt wordt, waardoor verschillende acties op hetzelfde moment uitgevoerd dienen te worden. Denk hierbij aan het ombuigen van de bovenste rand of het maken van een inkeping. Continu wordt er aan de hand van business rules en logica geautomatiseerd bepaalt welke handeling moet worden uitgevoerd. Hierop worden meerdere controles ook volledig geautomatiseerd uitgevoerd.

   Backend en frontend met elkaar laten communiceren
   Als de backend een actie vraagt, dan moet de frontend hierop reageren en het juiste tonen. Hiervoor is door ons een communicatieprotocol opgesteld. De case ‘Geautomatiseerde projectcalculaties’ diende hiervoor als leidraad. De uitdaging lag met name in de tijd die zit tussen de vraag en het antwoord tussen de backend en de frontend en visa versa. Dit kan namelijk enige tijd duren en dat komt de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede. Door de frontend in te richten met Vue 3, pixi en volgens het websocket principe, is het gelukt om de reactietijd te minimaliseren met een snelle responstijd als gevolg.

   Hoeken berekenen
   Bij het buigen van doosletters heb je ook te maken met verschillende maten van hoeken. Deze hoeken berekenen was een uitdaging op zich, doordat de Cartesische coördinaten van de hoeken keer op keer verschillen. Daarnaast dienden we ook rekening te houden met de afstand tussen de hoeken en het start en eindpunt van de aluminium strook waar de doosletter mee wordt gemaakt. Een goede portie wiskunde kwam om de hoek kijken om hier een goede berekening voor te formuleren. Dit is ons gelukt, waarbij in de formule ook nog eens rekening gehouden wordt met het toevoegen of verwijderen van materiaal bij buigingen. Om de wiskundige formule daadwerkelijk te gebruiken is deze vertaald naar Java code.

   Gebruikte technieken: JDI Backoffice, Java, Spring Boot, Vue.js 3, PixiJS, Websockets