Onderzoeken: digitalisering voor klant

Circulus Berkel verzorgt het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte voor negen gemeenten. Door proactief te communiceren willen zij hun ruim 610.000 klanten een stap voor blijven, waardoor de klanten maximaal ondersteunt worden bij de vragen die zij hebben. De stip aan de horizon luidt als volgt: op basis van onderzoek, de toptaken – het aantal keren waarvoor klanten naar hun website komen voor belangrijke functies – te definiëren. En hierbij haar klanten maximaal te ondersteunen door digitalisering op basis van talloze geautomatiseerde koppelingen met hun interne ICT-infrastructuur.

Organiseren: unieke webapplicatie door Agile aanpak

De doelstelling is ambitieus en niet behapbaar in één alles omvattend plan. De aanvliegroute hebben we dan dus ook Agile aangepakt om zo te komen tot een unieke webapplicatie. De kansen lagen met name in het aanbieden van de juiste functies voor de inwoners van de negen gemeenten en het stroomlijnen van de communicatie. Dit om zo de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten.

Ontwikkelen: webapplicatie die ertoe doet

Een unieke webapplicatie met koppelingen naar diverse systemen, waar het ARIS-afvalbeheersysteem er één van is. Naast de diverse online functionaliteiten die de webapplicatie biedt, zien de inwoners bijvoorbeeld wanneer de container geleegd wordt en wat het tegoed is op hun milieupas. Kortom de inwoners krijgen nu digitale functies aangeboden die er echt toe doen.

Gebruikte technieken: JDI Backoffice in Play framework, JDI boilerplate in VueJS, Webpack, Testing - Cypress en Zabbix monitoring.

Optimaliseren: maximale ondersteuning door meegroeiende webapplicatie

Gezamenlijk blijven wij continu onderzoeken welke mogelijkheden en kansen er te benutten zijn. Dit met als doel dat de webapplicatie meegroeit met de organisatie en de steeds veranderende behoefte van de klant. Zo is er onlangs een proef gedraaid met luiercontainers. Waarmee gehoor werd gegeven aan de oproep van de inwoners om luiers en incontinentiemateriaal van het restafval te kunnen scheiden. Deze proef was een succes en heeft geresulteerd in een vaste luiercontainer. Mede door dit soort acties en te blijven onderzoeken welke kansen er te benutten zijn, blijft Circulus Berkel haar klanten alsmede haar interne organisatie maximaal online ondersteunen bij de vragen die zij hebben.