Onderzoeken: communicatieve app

Via de oude app konden de inwoners zien wanneer welk afval opgehaald werd. Circulus had echter de wens om de app verder door te ontwikkelen naar een meer communicatieve/informatieve app, waarbij er per gemeente gecommuniceerd kan worden met de inwoners. Ook wilde zij haar online diensten (milieupas aanvragen, containers aanvragen, etc.) gebruiksvriendelijker maken en via een app beschikbaar stellen. De oude app bood hiervoor echter onvoldoende mogelijkheden. Doordat de online diensten al via de door ons ontwikkelde website aangeboden werden aan de inwoners, klopte Circulus bij ons aan voor een nieuw te ontwikkelen app. Inventariserende gesprekken volgden, waarbij langzaam de stip aan de horizon duidelijk werd: een communicatieve app met een ruim aanbod aan functionaliteiten die het de inwoners van de betreffende gemeenten zo eenvoudig mogelijk maken om gebruik te maken van de diensten van Circulus.Organiseren: gemeente specifieke push notificaties

In een nauwe Agile samenwerking zijn we aan de slag gegaan om de nieuw te ontwikkelen app vorm te geven. Een goede app valt of staat met een doordacht plan, waarbij aan alles gedacht is. En om dit proces te vergemakkelijken is een visueel klikbaar prototype gemaakt van een proof of concept van een informatieve app. Dit gaf ons samen nog meer informatie over de wensen en eisen voor de nieuwe app.

Vanuit de ervaringen van het gebruik van de oude app, kwamen twee vereisten naar voren voor de app:

  1. Per gemeente push notificaties kunnen sturen naar de inwoners toe. Dit zonder dat de interne systemen overbelast raken bij het verzenden van notificaties aan meer dan 70.000 gebruikers.
  2. Realtime en adres specifieke communicatie met de interne automatisering van Circulus, waaronder Aris.
  3. Gebruiksvriendelijk
  4. Maatwerk per gemeente


De voorbereiding was klaar en het ontwikkeltraject ging van start met tweewekelijkse sprints, zodat er op basis van voortschrijdend inzicht gestuurd kan worden.

In een korte film vertelt Circulus samen met JDI hoe deze app tot stand is gekomen.

Ontwikkelen: Flutter als beste uit de test

Als organisatie hadden wij al ervaring met het ontwikkelen van apps via het framework Flutter. Om zeker te weten dat dit framework ook het beste aansloot bij de te ontwikkelen app, is hier eerst onderzoek naar gedaan. Belangrijk hierbij was dat de app beschikbaar moest zijn zowel voor Android als voor IOS, waarbij we via één codebase beiden wilden ondersteunen. Dit vereenvoudigt en versnelt de ontwikkeling en onderhoud van de app. Verschillende frameworks passeerden de revue, zoals Ionic, NativeScript, React Native en het ontwikkelen van een PWA. Uiteindelijk kwam inderdaad het framework Flutter, ontwikkeld door Google, als beste naar voren. Flutter biedt onder andere een krachtige, typesafe (en tegenwoordig zelfs nullsafe) programmeertaal (dart), goede ondersteuning, ondersteuning voor ‘native’ elementen en een actieve community met een korte release cycle van nieuwere versies. Flutter voelde voor ons meer als een geheel, een framework met als doel mobiele app ontwikkeling. Ook biedt Flutter meer mogelijkheden voor in de toekomst, doordat Google grote plannen heeft met betrekking tot het builden van apps voor web- en desktop omgevingen.

Na de keuze voor Flutter is het ontwikkelen van de app direct gestart. Alle functionaliteiten waren namelijk al goed in beeld doordat deze al in gebruik waren op de website. Daarnaast hanteert de app dezelfde technologie. Via een middleware applicatie wordt ervoor gezorgd dat er niet bij elke wijziging in de backend een update van de app nodig is. Dit komt weer ten goede aan de gebruiksvriendelijkheid van de app.

De online diensten zijn beschikbaar via de app, echter zijn deze web based ingericht. Wat er weer voor zorgt dat er geen extra updates nodig zijn als deze diensten wijzigen of er nieuwe diensten worden toegevoegd.

Gebruikte technieken: IntelliJ IDEA IDE, Flutter en Dart, Android SDK en Xcode, Kotlin voor Android, Swift voor iOS, Firebase, Google Maps, packages pub.dev, JDI backoffice

Optimaliseren: inwoners gemakkelijk maken

De Circulus app is gelanceerd en had binnen 1 week al meer dan 10.000 gebruikers! Een gebruiksvriendelijke en web based app voor de inwoners van de negen gemeenten die Circulus bedient. Na één keer inloggen in de app, wordt deze geheel gepersonaliseerd. De app gebruiker zonder in te loggen is ook mogelijk. In de app vinden de inwoners het laatste nieuws, de afvalkalender, de Wat hoort waar tool, brengpunten en speciaal op de gebruiker ingerichte online diensten. De app communiceert realtime met Aris, het CMS voor de website en de backoffice. Wijzigingen hoeven vanaf nu maar op één plek ingevoerd te worden. En het belangrijkste: pushberichten kunnen nu per gemeente verstuurd worden.

Een goede basis van de app staat nu. Op basis van feedback van de inwoners gaat de app geoptimaliseerd en uitgebreid worden. Als eerste staat de implementatie gepland van de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Daarnaast gaan de online diensten uitgebreid worden, om het zo voor de inwoners nog makkelijker te maken.