Onderzoeken: geen enkele partij die dit aanbiedt

Wil je een direct mailing aan een groep sturen, dan heb je normaliter veelvuldig contact met eerst jouw ontwerpbureau en daarna met jouw drukkerij voordat jouw mailing daadwerkelijk verstuurd kan worden. Dit contact bestaat uit het afstemmen van het ontwerp en het drukwerk. En vaak voldoet het ontwerp net niet aan de eisen van drukkerij en zijn de Excel-overzichten met daarin de adresbestanden net niet goed ingericht. In zijn geheel een inefficiënt, foutgevoelig, tijdrovend en dus kostbaar proces. Zeker wanneer jouw direct mailing een terugkerend karakter heeft en in de wetenschap dat drukwerk weer helemaal op zijn retour is! Dit moet toch anders ingericht kunnen worden.

De kennis en jarenlange ervaring van JDI in het enerzijds succesvol lanceren van nieuwe
e-commerce concepten en het online opmaken van drukwerk viel op bij Van Marle. Dit was voor hun reden om contact met JDI op te nemen, om samen na te gaan denken over dit nieuwe concept van kleine tot grote details. Maar voordat we echt aan de slag gingen, hebben we eerst gezamenlijk de stip aan de horizon bepaald: een op klantniveau gepersonaliseerde direct mailing van A tot Z volledig 24/7 online ontwerpen en versturen op moment die de klant wenst.

Organiseren: meewerken en -denken aan businesscase

Van Marle daagde JDI uit om het voortouw te nemen in de plan- en conceptvorming door onder andere input te geven op de businesscase. Tijdens de strategische sessies heeft Van Marle onder leiding van JDI de business case opgezet en is het MVP bepaald om daar vervolgens gezamenlijk naar toe te werken. JDI maakte de eerste schetsen van het concept voor Van Marle. Daarnaast zorgden wij voor de juiste naamgeving, de huisstijl, het UX-design en de volledige customer journey. De uitdaging in dit project lag niet in de aanpak, maar wel op technisch vlak. Met name aan het UX-design is veel aandacht en tijd besteed om dit zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten. En ook aan het goed inrichten van het volledig autonoom en tijdsgeboden aansturen van de drukstraat is veel aandacht besteed. Dit vermeerdert met het feit dat er aan postkaarten vergaande eisen in positionering van verschillende onderdelen worden gesteld.

Ontwikkelen: Monkeymails.nl, daar word je blij van!

Van Marle presenteert met trots Monkeymails.nl! Een slimme webapplicatie met een online product configurator, waarmee bedrijven en ook particulieren aan een grote en kleine groep mensen gepersonaliseerde kaarten kan sturen. Hierbij maakt het niet uit of je aan een kleine of aan een grote groep mensen een direct mailing stuurt, de prijs per kaart blijft hetzelfde! Om de beste kwaliteit te leveren, is er bewust gekozen om de webapplicatie alleen beschikbaar te laten zijn via een desktop. Deze keuze werd ondersteund met de wetenschap dat met name bedrijven van deze applicatie gebruik gaan maken. Dit hebben is vastgesteld op basis van een gedegen marktonderzoek. Om een direct mailing te sturen upload je jouw Pdf-bestand van het ontwerp, hierbij krijg je geheel geautomatiseerd advies over de gewenste afmetingen en dpi (resolutie eenheid). De gepersonaliseerde teksten laad je in via een Excel-bestand. In de kaartgenerator, oftewel de online product configurator, worden de teksten gekoppeld aan het ontwerp van de kaarten. Hierna ontvang je direct online en volledig geautomatiseerd een proefdruk, welke je als PDF kan downloaden. Om te zeker te weten dat jouw direct mailing tiptop in orde is, bestaat de mogelijkheid om steekproefsgewijs door de gehele batch te navigeren. Natuurlijk is het ook mogelijk om te kiezen uit verschillende papiersoorten en coatings.

Het gebruik van Monkeymails.nl is snel en de goedkoopste in de markt, maar levert jou met name kwaliteit! En om het de gebruiker makkelijk te maken worden gebruikte templates bewaard, zodat het mogelijk is om deze te hergebruiken. En om als werkgever niet de hele tijd bezig te zijn met het betalen van de direct mailings is het mogelijk om op prepaid basis te werken door het beschikbare credit-systeem. Medewerkers kunnen via deze manier vrij gebruik maken van Monkeymails.nl. Zó makkelijk en voordelig…daar word je blij van!

Gebruikte technieken: Spring boot backend, Vue & fabric frontend, OTAP geautomatiseerde leverstraat, Cypress teststraat, ZABBIX 24/7 monitoring

Optimaliseren: blijven bewegen

Als je stilstaat word je opgegeten! Nu Monkeymails.nl is geïntroduceerd blijven we dan ook volop in beweging! We gaan verder met het doorontwikkelen van de businesscase en de webapplicatie. Zo gaan we het mogelijk maken om het voor de klant inzichtelijk te maken hoe de kaart eruit komt te zien op verschillende papiersoorten en met verschillende coatings. Daarnaast gaan we het mogelijk maken om andere bestandsvormen te uploaden, en gaan we keihard werken aan de internationale ambities van Monkeymails.nl!