Onderzoeken: van kabelkast tot app

LED Visuals zag een kans in het mogelijk maken van het op afstand besturen van een scorebord via een webapplicatie. De LED schermen bedoeld als scorebord tonen in de oude situatie namelijk alleen de tijd en de score. Het instellen van een scorebord gebeurd via een toetsenbord, die vast zit aan een kabelkast. Het tussentijds aanpassen van de score en tijd is lastig en er is geen mogelijkheid voor het tonen van advertenties en/of mededelingen. LED Visuals ging op zoek naar een partij die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van webapplicaties.

Een interessante case lag voor ons. Voordat we er echter daadwerkelijk mee aan de slag gingen was eerst een grondig onderzoek nodig. Onbezoldigd zijn we gestart met het onderzoeken van wat de mogelijkheden waren om het scorebord aan te kunnen sturen. Dit met name om de projectrisico’s goed in beeld te krijgen en bekend te raken met het systeem. Hier hoorde ook het verdiepen in de werking van het scorebord bij en de mogelijkheden om ermee te koppelen via een API. LED Visuals stelde hiervoor een scorebord aan ons beschikbaar, welke wij bij ons kantoor hadden staan. Zodra de projectrisico’s in beeld waren, volgde er een strategische sessie.

Organiseren: verdienmodel voor sportclubs

Tijdens de strategische sessie zijn alle wensen van de LED Visuals in beeld gebracht en in detail uitgewerkt. Aan de hand hiervan was het mogelijk om de stip aan de horizon te bepalen. Deze was als volgt: Sportclubs kunnen via een app het scorebord aansturen. Voor de sportclubs zit hier een verdienmodel aan, door advertenties van de sponsoren te tonen op het scorebord. Er volgde een uitgewerkt voorstel voor het ontwikkelen van een MVP. Dit was tevens het startschot voor de implementatiefase en ontwikkelfase.

Voor ons lag de mooie uitdaging om realtime alle gegevens te tonen vanuit de backoffice naar de app en de gebruikte hardware.

Ontwikkelen: flink testen via demo-omgeving en extra scherm

De start van het ontwikkelen van de webapplicatie begon met het inrichten van een demo-omgeving in de bestaande backoffice van JDI. In deze omgeving was het mogelijk om de app na te bootsen en de aansturing van het scorebord te testen. Daarnaast werd er een separaat scherm ingericht met daarin alle functionaliteiten gevangen die ook in de app gaan komen. Dit scherm werd gekoppeld aan de demo-omgeving, zodat er een interactie ontstond tussen beiden. Aangezien het daadwerkelijke scorebord niet de hele tijd beschikbaar was, is het scorebord vervangen door een webpagina.

De hardware die de gegevens vanuit de backoffice verzend naar het daadwerkelijke scorebord is vervolgens verder ontwikkelt. Na het uitvoerig testen van alle functionaliteiten in het extra scherm en de demo-omgeving was het tijd voor het daadwerkelijk ontwikkelen van de app. Alle functionaliteiten vanuit de demo-omgeving en het extra scherm zijn hiernaar over gezet.

De backoffice fungeert als beheersysteem achter de scoreborden. Hierin beheren de klanten van LED Visuals zelf hun sportclub. De wedstrijden kunnen hier ingesteld worden en ze kunnen hier aangeven welke adverteerders en sponsoren getoond moeten worden op de scoreborden. Tevens wordt ook de toegang van de verschillende clubgebruikers hierin beheerd.

Het eindresultaat is een unieke app met diverse functionaliteiten, waarmee het scorebord aangestuurd wordt. De functionaliteiten zijn:

  • Kiezen van het aan te sturen LED scorebord
  • Het starten van een wedstrijd
  • Het manueel of geautomatiseerd afspelen van advertenties/filmpjes
  • Het aanpassen van scores
  • Het aangeven van de rust
  • Het aangeven van het einde van de wedstrijd
  • Het aanpassen van de speeltijd
  • Het LED scherm aan- en uitzetten

Gebruikte technieken: JDI Backoffice, Flutter, WebSockets, Vue.js, SpringBoot, Java.js, S3 Objectstore

Optimaliseren: realtime scores bijhouden

Het Minimum Value Product van de app en de backoffice is nu in gebruik. LED Visuals gaat het MVP van de app nu eerst vermarkten, wat zij doen onder de naam LED-scores.nl. Tegelijkertijd wordt er verder doorontwikkeld. Zo is de app nu specifiek ingericht voor voetbalclubs en wil LED Visuals deze ook beschikbaar maken voor andere sporten. Kijken we nog wat verder in de toekomst, dan bestaat de wens om de app ook beschikbaar te maken voor realtime evenement communicatie buiten de sportclubs om. Denk hierbij bijvoorbeeld aan realtime berichten om de bezoekersstromen van een evenement goed te stroomlijnen of bezoekers op de hoogte te brengen van aanpassingen in de programmering.

Met de komst van deze app is een nieuwe techniek voor handen: via de app van je eigen voetbalclub realtime de scores bijhouden. Het zou toch geweldig zijn als dit beschikbaar komt in de onder voetballers bekende app van voetbal.nl, zodat jij de score van je favoriete club realtime kan volgen!