Onderzoeken: sparren, de sleutel tot succesvolle app

De ambassadeurs van Atlas Sales Agency beschikten al over een app om hiermee donateurs te informeren en in te schrijven. Echter werkte deze app niet optimaal en het optimaliseren van deze app, behoorde niet tot de mogelijkheden. Atlas Sales Agency ging daarom online op zoek naar een goede partij voor het bouwen van een nieuwe app en kwamen ze uiteindelijk bij JDI smart web applications terecht.

Meerdere keren hebben wij gezamenlijk gespard over de wensen en eisen van Atlas Sales Agency en de mogelijkheden die er lagen. Zo kwamen we uiteindelijk ook tot het MVP: het vereenvoudigen van het digitaal werven, informeren en inschrijven van donateurs.

Organiseren: offline app en encrypted opslaan

Met alle verzamelde informatie over de wensen, eisen en mogelijkheden en het MVP als doel, hebben we wireframes van het uiteindelijke design opgemaakt. De wireframes waren de basis voor de gesprekken die volgden en hierop is uiteindelijk een prijsindicatie afgegeven. Na het startsein vanuit Atlas Sales Agency is er een gezamenlijke Kick-off geweest, waarbij ook direct de kansen in de toekomst zijn belicht. Op Agile wijze zijn wij stap voor stap aan de slag gegaan, in sprints van twee weken.

De uitdaging bij het ontwikkelen van deze app lag met name in het ook offline beschikbaar stellen van de app en het encrypted (versleuteld) opslaan van de gegevens van de donateurs. Hierbij is de AVG-wetgeving leidend, dient er tijdig gesynchroniseerd te worden en moet er rekening gehouden worden met oudere tablets.Ontwikkelen: app met unieke mogelijkheden

Tijdens het ontwikkelen van de app, werd er tweewekelijks een demo aan Atlas gegevens, waarbij ook de door ons ontwikkelde backoffice werd gedemonstreerd. Hierdoor kregen wij tweewekelijks feedback, waardoor wij uiteindelijk de app voor Atlas Sales Agency hebben ontwikkeld die naadloos bij hun past.

Via de app worden alle nieuwe donateurs geregistreerd per goed doel. Het callcenter van Atlas Sales Agency belt deze nieuwe donateurs na om zo hun inschrijving te bevestigen. In de backoffice wordt de nieuwe registratie definitief gemaakt. Zodra het tijd is om de donaties uit te leveren aan het goede doel, worden alle gegevens vanuit de app volledig geanonimiseerd geëxporteerd naar de backoffice. Dit geheel volgens de richtlijnen van de AVG. In de door ons ontwikkelde backoffice welke gekoppeld is aan de app, is het mogelijk om teksten en afbeeldingen zelf te beheren. Tevens is het mogelijk om per klant, dit zijn de goede doelen, wijzigingen aan te brengen. En als extra bonus is het nu inzichtelijk voor Atlas en de werver/ambassadeur wat de verdiensten zijn van de ambassadeur/werver.

Wat de app echt uniek maakt, is dat de statistieken direct inzichtelijk zijn en ook direct online worden gedeeld met de wervers/ambassadeurs. Ook is er een feedbacksysteem in geïntegreerd, waardoor de werver/ambassadeur direct een melding krijgt bij een foutieve registratie. Dit zonder dat er rechtstreeks gegevens van de klant inzichtelijk zijn, deze zijn namelijk geanonimiseerd en vertaald naar een ID.

Gebruikte technieken: Backoffice in VUE.js en Spring boot en de app via Flutter, Dart o.b.v. geautomatiseerde OTAP-leverstraat inrichting.

Optimaliseren: meetbare resultaten leiden tot hoogwaardig proces

Atlas Sales Agency heeft nu een maatwerk app in gebruik, waarmee zij haar proces hebben geautomatiseerd. Op basis van de ervaringen die opgedaan worden door het daadwerkelijk gebruiken van de app, wordt de app verder geoptimaliseerd. Enkele doorontwikkelingen die wij nu al voor ons zien zijn het verder doorontwikkelen van de statistieken, het optimaliseren van de functionaliteiten en het gebruikersgemak en meer koppelingen die de user flow nog unieker gaan maken. Door te blijven doorontwikkelen aan haar app, blijft Atlas Sales Agency haar klanten een hoogwaardig proces aanbieden met meetbare resultaten.