Onderzoeken: trendsetter

Een goed product ontstaat door je te verdiepen in de (eind)klant en het product. De producent maakte dit mogelijk door ons uit te nodigen op haar locatie, waar een werkende proefopstelling staat met alle mogelijke product uitvoeringen. Vol enthousiasme hebben we ons verdiept in deze producten en de werking hiervan. Tijdens een strategische sessie zijn we hier nog dieper op ingegaan.

De producent is een trendsetter wat haar producten en aanpak betreft. Vanuit één van de laatste trends ontstond een nieuwe stip aan de horizon: het kunnen aanbieden van een 2D configurator voor het calculeren van artikellijsten en offertes. Dit om zo de processen te vereenvoudigen en de klant direct een offerte te kunnen bieden.

De producent heeft de configurator die zij voor ogen hadden uitgebreid uitgewerkt. Aan ons was het de taak om dit te vertalen naar een geautomatiseerd online proces, gevangen in een webapplicatie. Deze vertaling diende vervolgens als basis voor een stappenplan - workflow - die van het begin tot het einde in detail door ons is uitgewerkt en onderbouwd met schematische tekeningen.

Organiseren: de kat uit de boom kijken

Na de uitgewerkte workflow volgde het bepalen van de scope voor een MVP (Minimum Viable Product): een eerste versie van een product, wat zo vroeg mogelijk wordt uitgerold om zo snel van waarde te kunnen zijn voor klanten en hier verder op door te ontwikkelen. Een product dat werkt maar zeker nog niet af is.

Het is van belang dat eenieder hetzelfde duidelijke beeld heeft bij het MVP. De nodige aandacht is hieraan besteed om vervolgens daadwerkelijk het MVP te ontwikkelen.

Voor de producent was dit met name een fase volgens de spreekwoordelijke gezegde ‘de kat uit de boom kijken’. Zij wisten goed wat zij wilden, hadden dit uitgebreid uitgewerkt tot en met de formules aan toe, maar wisten niet wat zij konden verwachten. Na het in beeld brengen van de verschillende formules, was het helder voor iedereen, waardoor er gestart kon worden met de ontwikkeling van de applicatie.

Ontwikkelen: vooruitstrevende product configurator

In een nauwe samenwerking is de online product configurator ontwikkeld. Een project wat vooral R&D (research & development) gedreven was. De grootste uitdaging zat in de 2D tekentool, welke samen moet werken met de hoeveelheid formules en business rules in de formules.

Voor de 2D tekentool werkten we op basis van de huidige procesflow, welke verder is uitgewerkt en gefinetuned. Hierbij rekening houdend met alle wensen en usp’s, waar de producent in de huidige flow tegenaan liep. Het design volgde en iteratief, in sprints van twee weken, ontwikkelden we aan de basisfunctionaliteiten van de 2D tekentool. Elke sprint kreeg de producent een volledige status update en werd er een nieuwe versie van de product configurator opgeleverd.

De hoeveelheid formules en business rules zijn gevangen door de daadwerkelijke berekeningen eerst inzichtelijk te maken. Dit met als uiteindelijk doel dat eenieder ook de uitkomsten kan controleren met wat wenselijk zou zijn. Tijdens een intensieve en aangename samenwerking zijn de formules vervolgens één op één overgenomen. Zo weet en begrijpt de producent exact hoe de tool de berekeningen maakt en is het mogelijk om direct te schakelen indien er wijzigingen zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van automated, unit en end to end tests. Door deze testen in te zetten is het mogelijk om op voorhand scenario’s te definiëren, hierbij is de focus gelegd op de uitzonderingen. Het testen vindt volledig geautomatiseerd plaats. De nieuwe software versies zijn hierdoor betrouwbaarder en voorspelbaarder. Ook scheelt het de klant een hoop werk en tijd. Zij hoeven nu namelijk niet meer zelf heel specifiek en gedetailleerd te testen. Een globale acceptatietest door de klant is voldoende.

Het resultaat is een vooruitstrevende online product configurator, waarbij het mogelijk is om alle producten met 1 druk op de knop te wijzigen, zoals het zelf wijzigen van prijzen of het toevoegen van teksten. Het is een gebruiksvriendelijke tool door onder andere het gebruik van sneltoetsen. Maar bovenal levert de product configurator tijdwinst op. Waar het voorheen meerdere uren tijd kostte om een project te calculeren, heb je nu binnen enkele minuten meerdere calculaties en verschillende projecttekeningen!

Gebruikte technieken: PixiJS en Vue.js voor het ontwikkelen van de 2D tekentool, JDI backoffice voor het framework (Spring Boot en Vue.js). Voor het testen van alle calculaties en de bijbehorende business rules zijn JUnit, Cypress en Jest gebruikt.

Optimaliseren: volop ambities om door te ontwikkelen

De online product configurator is een unieke tool voor de klanten van de producent. Voor haar klanten is het nu mogelijk om eenvoudig, snel en volledig online zelf een calculatie uit te voeren voor een benodigd product. De configurator is wereldwijd volop in gebruik en met de ervaringen van de gebruikers wordt er verder doorontwikkeld. Een doorontwikkeling die op de planning staat is het mogelijk maken van een koppeling met ERP-systemen. Dit omdat de eindklanten de daadwerkelijke bestelling graag laten verlopen via hun ERP-systeem. Ook de klantomgeving staat op de lijst om verder aan door te ontwikkelen. Continu blijven we gezamenlijk verder doorontwikkelen!

Met trots kunnen wij zeggen dat de online product configurator succesvol in de markt is gezet en we ons gezamenlijke doel hebben bereikt: een wereldwijd succes!