Rode draad

Structuur is de rode draad in onze samenwerking. Er zijn heldere fases met ieder zijn eigen start- en eindpunt. Zo weten wij gezamenlijk altijd exact dat wij op één lijn zitten. Ieder vakgebied kent zijn eigen taal en om die taal te begrijpen heb je een tolk nodig of je moet die taal zelf leren spreken. In ons vakgebied spreken wij de taal vloeiend en fungeren wij als jouw tolk om nut en noodzaak te scheiden. Zo tekent jouw stip aan de horizon zich stap voor stap steeds scherper af aan de horizon en wordt jouw verwachting werkelijkheid.

Slagvaardige advisering

Van dikke plannen wordt niemand blij, maar wel van een gestructureerde en efficiënte aanpak waarop je kan bouwen. Hiervoor zet JDI smart web applications diverse beproefde methodes en technieken in.

Strategische sessie
Het bereiken van jouw stip aan de horizon begint met een strategische sessie. Samen met één van onze development teams gaan wij, op basis van ‘Event storming’ gestructureerd aan het werk.

Event storming is een beproefde methode, waarbij er efficiënt helder kan worden gekregen wat er allemaal gebeurt in en om de in te richten webapplicatie. Denk hierbij aan jouw specifieke businessprocessen en de eisen die jij stelt aan jouw webapplicatie.
Samen staan we met opgestroopte mouwen jouw webapplicatie te ontwerpen. Hier krijg je ontzettend veel inzichten, helderheid en vooral energie van!

Uitwerking
Op basis van de verkregen inzichten tijdens de strategische sessie, werken wij jouw webapplicatie schematisch uit. Zo heeft de strategische sessie direct een eerste doel bereikt. Je hebt jouw stip aan de horizon nu voor het eerst helder voor ogen liggen, in een begrijpelijk schema. Hierbij zijn de aan te koppelen externe systemen uiteraard opgenomen. 

Visualisatie
Een schema, proces flow, is duidelijk maar om jouw organisatie of wellicht zelfs investeerders mee te krijgen is het zaak het schema te visualiseren. Zonder één regel programmacode te schrijven richten wij een grafisch vormgegeven en klikbaar prototype voor jou in. Zo neem jij jouw stakeholders visueel mee in de webapplicatie die nog ontwikkeld moet gaan worden.

Op basis van alle verkregen inzichten en uitgezette structuur wordt jouw webapplicatie efficiënt ontwikkeld. JDI smart web applications ontwikkelt op basis van de Scrum-methodiek, waardoor jij iedere twee weken exact weet in welke fase de ontwikkeling van jouw webapplicatie zich bevindt. Hierdoor krijg je nieuwe inzichten, waar je direct op kan bijsturen. Zo bereik jij jouw stip aan de horizon: een webapplicatie die naadloos aansluit bij jouw business en jouw verwachtingen overtreft.

Behoefte aan een sparringpartner?

Dan komen wij graag in contact met jou!